T.D.B.B.

tdbb

Ülkemizin küresel aktör olma sürecinde yerel yönetimler alanında da uluslar arası yapılanmada etkin rol alabilmek için 2003 yılında Sn. Erol Kaya’nın kurucu başkanlığında oluşturulan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin kurucu başkanlığını 2009 yılına kadar sürdürdü. 14 ülkeden 1.100 yerel yönetimin üyesi olduğu bu birlik halen çalışmalarına devam etmektedir. Sn. Erol Kaya’nın kurucu başkanlığında faaliyetlerine başlayan birlik ;

Türk Dili ve Lehçelerini Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanları, 2000 yılı Azerbaycan zirvesinde, ülkelerarası işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili alınan kararların 6. Maddesinde; “Yerel Yönetimler Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi” kararını almıştır. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk Dili ve Lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 12 Kasım 2003 yılında 6464 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. TDBB 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması hakkındaki yasa hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birliğin merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye belediyeler nezdinde temsilci bulundurabilir, şube açabilir. BirliğimizinAzerbaycan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri, Kırgız Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti’nde temsilciliği bulunmaktadır.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği 2012 Eylül ayı itibariyle 25 ayrı ülkeden, 1055 üyesi bulunmaktadır:

 • Arnavutluk Cumhuriyeti (3 üye)

 • Macaristan Cumhuriyeti (1 üye)

 • Azerbaycan Cumhuriyeti (327 üye)

 • Makedonya Cumhuriyeti (10 üye)

 • Bosna Hersek Cumhuriyeti(3 üye)

 • Moğolistan (16 üye)

 • Bulgaristan Cumhuriyeti (1 üye)

 • Moldova Cumhuriyeti (2 üye)

 • Filistin Ulusal Yönetimi (7 üye)

 • Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri (17 üye)

 • Irak Cumhuriyeti (2 üye)

 • Pakistan İslam Cumhuriyeti (2 üye)

 • Kazakistan Cumhuriyeti (16 üye)

 • Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti (9 üye)

 • Kenya Cumhuriyeti (1 üye)

 • Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti (1 üye)

 • Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti (1 üye)

 • Rusya Federasyonu Tataristan (2 üye)

 • Kırgız Cumhuriyeti (485 üye)

 • Sırbistan Cumhuriyeti (2 üye)

 • KosovaCumhuriyeti (4 üye)

 • Somali Cumhuriyeti (3 üye)

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (21 üye)

 • Türkiye (114 üye)

 • Lübnan (1 üye)

 

Eşbaşkanlar:

Azerbaycan Cumhuriyeti : Mehdi SELİMZADEH (Adalet Bakanlığı Belediyelerle İş Merkezi Başkanı)

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri : Nikolay DUDOGLU (Komrat Belediye Başkanı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti : Mahmut ÖZÇINAR (Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı)

Kırgız Cumhuriyeti : İsa ÖMÜRKULOV (Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı)

Kazakistan Cumhuriyeti : Kayrat MOLDASEYİTOV (Çimkent Belediye Başkanı)

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI FAALİYETLER

Uluslararası Eğitim Programları:

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Türk Dili ve lehçelerinin konuşulduğu kültür coğrafyamızdaki belediyeleri bir araya getirmeyi ve ülkemizin belediyecilik çalışmaları alanındaki birikimlerini uzak coğrafyalardaki ülkelere aktarmayı sürdürmektedir. Birliğimizin amacı bu bilgi birikimin paylaşımının sağlanması ile uluslararası alandaki dostluk ve kardeşlik anlayışının yerele taşınmasıdır.

Türkiye’nin adını uzak coğrafyalara taşıyan TDBB Balkanlardan Orta Asya’ya geniş bir havzada uluslararası ilişkilerin yerel planda geliştirilmesi için belediye diplomasisi yaparak tecrübe ve bilgi paylaşımını öne çıkartacak faaliyetlerde bulunmaktadır.

TDBB Eğitim faaliyetleri kapsamında özellikle Orta Asya dost ve kardeş ülkelerinden pek çok yerel yönetim temsilcisi birliğimiz ev sahipliğinde Türkiye’de belediyecilik uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak üzere ülkemizde misafir edilmektedir.

UYEM, Türk Dili ve lehçelerini konuşan ülke ve bölgelerdeki yerel yönetim yetkilisi, temsilcileri ve çalışanlarına yönelik olarak, yerel yönetimler konusunda bilgi ve tecrübelerin; yerel yönetim yetkilisi veya temsilcileri ve çalışanları, yerel yönetim uzmanları, uzman akademisyenler-eğitimciler tarafından, ulusal veya uluslararası düzeyde aktarılacağı, teorik ve pratik eğitim programlarının verildiği bir eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yerel Yönetimler Eğitim Merkezi’nde Türkiye’de yerleşmiş olan belediyecilik anlayışına dayalı tecrübenin, katılımcı ülke ve bölgelerdeki yerel yönetim yetkili veya temsilcilerine ve çalışanlarına aktarılması, belediye yönetimlerinin araç-gereç, makine teçhizatı ve yetişmiş insan gücü düzeyinin belirlenmesi ile tespit edilen kıstaslara göre en önemli ve öncelikli konuların sıralanması amaçlanmaktadır. Kalkınmakta olan ülke bölgelerdeki yerel yönetim sistemleri ile yerel yönetim birimlerinin yönetim anlayışındaki yeni gelişmeler ve bunların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe aktarımı konularında işbirliği yapılmaktadır.

 

2008 Yılı Eğitim Faaliyetleri

 • I.Dönem (24 Mart-01 Nisan) Kosova, Makedonya, Batı Trakya(Yunanistan)

 • II.Dönem (20-24 Mayıs) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 • III.Dönem (12-18 Ekim) Moldova (Gagauz yeri)

 • IV. Dönem (21-27 Aralık) Pakistan (Karaçi)

 

2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri

 • I.Dönem (11-12 Mayıs) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 • II.Dönem (9-10 Haziran) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 • III. Dönem (18-24 Ekim) Moğolistan

 

2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri

 • I. Dönem (10-16 Nisan) Kazakistan Cumhuriyeti

 • II. Dönem (22-29 Mayıs) Kırgız Cumhuriyeti

 • III. Dönem (24-30 Eylül) Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti

 

2012 Yılı Eğitim Faaliyetleri

 • I. Dönem (22-29 Nisan) Azerbaycan Cumhuriyeti

 • II. Dönem (18-25 Haziran) Somali-Kenya Cumhuriyeti

 • III. Dönem (16-25 Eylül) Balkan Ülkeleri (Moldova, Kosova, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek)

 • IV. Dönem (6-7 Aralık) KKTC

 

Ulusal Eğitim Programları:

 • “Kültür Müdürleri” semineri, Aralık 2012

 • “Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlaması” Kasım 2012

 • “Resmi Yazışma Kuralları ve Belediyelerde Standart Dosya Planı Uygulamaları” Ekim 2012

 • “Elektronik Belge Yönetim Sistemi&e-Devlet Çözümleri” eğitim semineri, Eylül 2012

 • “Kurumsal Üyelik Erdemi, Liderlik Yaklaşımları, Ekip Ruhu” eğitim semineri, Ağustos 2012

 • “Motivasyon” eğitim semineri, Haziran 2012

 • “Belediyeler ve Afet Yönetimi” eğitim semineri, Kasım 2011

 • “Arşiv ve Yazışma Kuralları” eğitim semineri, Ekim 2011

 • “Protokol Yönetimi”eğitim semineri, Ekim 2011

 • “Belediyelerde Proje Yönetimi” eğitim semineri, Temmuz 2011

 • “Yönetici Asistanlığında Yönetim Becerileri ve Protokol Kuralları” eğitim semineri, Nisan 2011

 • “Toplum ve Kültür” Eğitimi, Mart 2011
 • “Çin Uygur Bölgesi Tarihi, Çin Uygur Bölgesi’nin Türkiye İçin Önemi ve Yerel Yönetim Sistemlerin Gelişme Süreci Çin Uygur Bölgesinden Hindistan’a Göç” eğitim semineri, Şubat 2011

 • “Belediyelerde Denetim” Eğitimi, Eylül 2010

 • “Belediyelerde Entegre Kalite Yönetimi” Eğitimi, Aralık 2006

 • “Uluslararası Yerel Yönetim Birlikleri İşbirliği” Eğitimi; Nisan 2006

 • “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Performans” Eğitimi; Şubat 2006

 

Kongre, Konferans ve Sempozyumlar:

 • V. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Kasım 2012

 • Babür Dönemi ve Babür-name Üzerinde Araştırmalar, Kasım 2012

 • Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı, Ekim 2012

 • I. Uluslararası Kardeş Topluluklar Buluşması, Ekim 2012

 • II. Uluslararası Balkan Konferansı, Ekim 2012

 • I. Uluslararası Balkan Kongresi, Eylül 2012

 • Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu, Mayıs 2012

 • Avrasya’ya Yön Veren Şahsiyetler Sempozyumu I :Doğumunun 570. Yılında Ali Şir Nevâi Sempozyumu, Şubat 2012

 • V. Bilişim Kongresi-Akıllı Şehirler, Dijital Yaşam ve Sosyal Medya, Aralık 2011

 • IV. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Kasım 2011

 • IWES 2011-3. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Kasım 2011

 • Uluslararası Balkan Konferansı, Nisan 2011

 • Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı, Kazakistan Astana-Nisan 2010

 • İstanbul: Avrupa ve Akdeniz Kültürünün Köprü Şehri Sempozyumu, Eylül 2010

 • II. Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi, Kasım 2010

 • Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi,Kasım 2008
 • Türk Dünyası ve Türkiye İlişkileri Konferansı, Nisan 2007

 • Uluslararası Yerel Yönetim Birlikleri İşbirliği Konferansı, Ekim 2005

 • Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Konferansı, Ocak 2005

 

Kültürel Etkinlikler:

 • Kardeş Şehir Günleri:

(Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya’da; ülkeler arasında dostluk ve kardeşliğin geliştirilmesi, kültürel etkinliğin artırılmasını hedeflemektedir);

 • 2006 Yılı:13 ülke’de,

 • 2007:16 ülke’de,

 • 2008:19 ülke’de gerçekleştirilmiştir. (Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Sırbistan, Romanya, Rusya Federasyonu/ Tataristan, Suriye, Ukrayna, Yunanistan)

 • 2011 yılında Zeytinburnu Belediyemiz ile ortaklaşa olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Kardeş Şehir Günleri” etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Ramazan ayı içerisinde Bayrampaşa Belediyemiz ile Kardeş Şehir Etkinlikleri çerçevesinde Balkan ülkelerinde iftar yemekleri verilmektedir. Aynı program çerçevesinde, Bağcılar Belediyemiz ile Kazakistan ve Kırgız Cumhuriyeti’nde 2200 kişilik halka açık iftar programları yapılıp protokol ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

 • 2012 yılında Ramazan ayı içerisinde Bayrampaşa Belediyemiz ile Kardeş Şehir Günleri çerçevesinde Balkan ülkelerinde iftar programları yapıldı. Üye Belediyelerimiz Adana Ceyhan, Mersin Tarsus ve Toroslar Belediyesi ve Birliğimiz işbirliğinde Kırgız Cumhuriyeti’nin Bişkek, Oş, Özgen, Celalabad, Talas şehirlerinde iftar programları ve resmi ziyaretler yapıldı.

Üye Belediyemiz Bağcılar Belediyesi ve birliğimiz işbirliğinde Kazakistan’ın Almatı ve Çimkent şehirlerinde ve Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde iftar programları gerçekleştirildi.

 

 • Uluslararası Nevruz Kutlamaları:

2010 yılında Türkiye Belediyeler Birliği, Birliğimiz ve Eyüp Belediyesi işbirliğinde 13 ülkenin katılımı ile Nevruz Kutlamaları gerçekleştirildi.

2011 yılında Türkiye Belediyeler Birliği, Birliğimiz ve Eyüp Belediyesi işbirliğinde 16 ülkeden 168 sanatçının katılımı ile Nevruz Kutlamaları gerçekleştirildi.

2012 yılında Birliğimiz ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde üye belediyelerimizin destekleriyle 17 ülkeden 260 sanatçının katılımı ile İstanbul Eyüp, Bağcılar, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Kocaeli, Sakarya Hendek, Bilecik, Denizli, Ankara Keçiören, Eskişehir, Karaman, Adana, Hatay, Elazığ, Çankırı ve Kayseri’de Nevruz Kutlamaları gerçekleştirildi.

 

Teknik Destek:

 • Kırgız Cumhuriyeti’ne (1200 adet temizlik işçisi elbisesi, bilgisayar, fotokopi ve faks makinesi),

 • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne (tretuar boyama makinesi),

 • Pakistan İslam Cumhuriyeti’ne (prefabrik rehabilitasyon merkezi–1250 m2),

 • Irak-Kerkük’e (jeneratör ve tekerlekli sandalye),

 • Özbekistan (Taşkent’in bir köyüne içme suyu şebekesi),

 • Kosova Cumhuriyeti’ne (STK-yetimler derneğine çadır kurulumu)

 • Kırgız Cumhuriyeti Talas şehrinde Ekmek Fırını kurulumu vb.

 • Filistin Ulusal Yönetimi’ne (AL.Nazhl şehri yoksul aileler için gıda ve çocuklar için okul çantası ve kırtasiye yardımı)

 • Kırgız Cumhuriyeti Bişkek Büyükşehir Belediyesi’ne(4 Belediye personelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde staj görmeleri sağlandı.

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, T.C. Başbakanlık Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Birliğimiz işbirliğinde Kırgız Cumhuriyetinde yapılması planlanan ekmek fabrikası kurulumuna devam edilmektedir.

 

İnsani Destek:

Gıda, giyecek, kırtasiye, engellilere tekerlekli sandalye (manüel ve akülü) ve koltuk değneği vb. (Azerbaycan, Bosna Hersek (Srebrenica), Filistin, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya Federasyonu/ Tataristan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Sel felaketi) ’ne)

 

Ulusal ve Uluslararası Fuarlar:

 • Kasım 2012 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Merkezi’nde “İZFAŞ- Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı” düzenlendi. Fuar kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği adına stand açıldı ve birçok yerel yönetim ile görüşmeler gerçekleştirildi.

 • Mayıs 2012 tarihleri arasında Konya Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde “ 8. Konya Kent 2012 Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarı” düzenlendi. Fuar kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği adına stand açıldı ve birçok yerel yönetim ile görüşmeler gerçekleştirildi.

 • Mart 2012 tarihleri arasında Ankara, Altınpark Expo Center da “CITYTECH 2012 6.Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı” düzenlendi. Fuar kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği adına “Belediyelerde ve İl Özel İdarelerinde Çevre Politikaları ve Yatırımları” konulu bir oturum üye belediye başkanlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi.Mart 2012 tarihleri arasında Birliğimizin destekleriyle düzenlenen , “Katı Atık ve Geri Dönüşüm” temalı “3. Anfaş Cityexpo Fuarı” nda stant açıldı ve Türkiye Üye Belediyelerinden katılım sağlandı.

 • Mayıs 2011 tarihinde Kazakistan ve Kırgız Cumhuriyeti üye belediye başkanlarımızdan oluşan heyet, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin destekleri ile NTSR Uluslararası Fuar ve Kongre Organizasyonları tarafından gerçekleştirilen “6. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı”na katıldı.

 • Nisan 2011 tarihinde “City Expo Şehircilik Teknolojilerini Tanıtma Fuarı” nda stant açıldı ve Kazakistan Cumhuriyeti üye Belediyelerimizin idarecilerinden oluşan 20 kişilik heyetin fuara katılımı sağlandı.

 • 2011 7. Kent Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarı’nda stant açıldı ve yurtiçi belediyelerimizden fuara katılım sağlandı.

 • NALAS NEXPO 2011 fuarına Birliğimiz ve üyeleri katıldı. Fuarda stant açıldı ve standımızı birçok belediye başkanı ziyaret ederek bilgi aldı.

 • Aralık 2010 tarihinde BELİST 1. Avrasya Belediye Proje Tedarikçileri, Finans Çözümleri ve İhaleleri Fuarı”nda stant açıldı ve yurtiçi ve yurtdışı belediyelerimizden fuara katılım sağlandı.

Ayrıca TDBB ulusal ve uluslararası birçok kuruluşla işbirliği protokolü imzalamış ve bu kuruluşlarla ortaklaşa projeler gerçekleştirmektedir.

 

İşbirliği Halindeki Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar:

 • Yunus Emre Vakfı Enstitüsü

 • Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)

 • İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

 • Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı(UCLG)

 • Dünya Yerel Yönetimler Akademisi (WALD)

 • Avrupa Türk Demokratlar Birliği Hollanda Şubesi (UETD)

 • Avrupa Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi (COPPEM)

 • Arap Şehirler Birliği (ATO)

 • Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Birliği(CEMR)

 

İşbirliği Halindeki Ulusal Kurum ve Kuruluşlar:

 • T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

 • Türk Kızılayı

 • Türkiye Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüğü

 • İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 • Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi

 • İstanbul Aydın Üniversitesi

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 • Türkiye Belediyeler Birliği

 • Ege Belediyeler Birliği

 • Marmara Belediyeler Birliği

 • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği

 • Tataristan Belediyeler Birliği

 • Moğolistan Belediyeler Birliği

 • Kırgız Cumhuriyeti Şehirler Birliği

 • Moldova Yerel Yönetimler Kongresi

 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti

 • Suriye Yerel Yönetimler Bakanlığı

 • Danimarka Yerel Yönetimleri

 • İtalya Belediyeler Birliği

 • Polonya Belediyeler Birliği

 • Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Belediyelerle İş Merkezi

 • Kırgız Cumhuriyeti Yerel Yönetim ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı

 • T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)

 

Yayınlar:

1. II. Avrasya Yerel Yönetimler Kongre Kitabı- 2011

2. Şehir, Göç ve Yerel Yönetimler Araştırması- 2009

3. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Avrasya- 2009

4. Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi- 2008

5. Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası- 2007